+381 (0)18/516-310 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me

U amfiteatru Pravnog fakulteta 06.12.2017. godine održana je promocija knjige ,,Bezbedno rukovanje pištoljima i revolverima’’, namenjena građanima koji nisu profesionalci angažovani u vojsci i policiji, autora doc. dr Ace Ranđelovića i dr Nenada Komazeca. 

Prof. dr Mirko Kulić, rektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, imao je uvodnu reč, napomenuvši da se veliki broj krivičnih dela izvrši upravo upotrebom oružja stoga je potrebno da naši studenti budu upoznati sa elementarnim svojstvima, bezbednim rukovanjem i načinom nabavke oružja gde postoje diskreciona ovlašćenja, kojim naše društvo preduzima mere da se oružje koje je u posedu građana, čuva na bezbedan način.
Doc. dr Valentina Čizmar govorila je o knjizi sa etičko-filozofskog i sociološkog aspekta gde se dotakla i stanovišta psihologije rada, odnosno inženjerske psihologije. ,,Potreba za ovakvim štivom javlja se i usled toga što savremeni sistem poslovanja ukazuje da različiti aspekti dolaze u područje mogućih opasnosti, pa moderno poslovanje zahteva da svaka institucija formira, kao obaveznu, jedinicu koja se bavi obezbeđivanjem ljudi i objekata’’ – napominje doc. dr Valentina Čizmar.
Doc. dr Aca Ranđelović, autor knjige, prilikom svog obraćanja studentima istakao je: ,,Osnovno pravilo je da se krajnje ozbiljno postupa sa oružjem, da se poznaje procedura korišćenja i upotrebe, dok zakonske osnove regulišu šta je rukovanje a šta upotreba oružja’’. Cilj autora je da se utiče na svest građana, svakog pojedinca koji poseduje ili je u situaciji da dođe u dodir sa pištoljem, o značaju rukovanja, čuvanja i održavanja kao i same upotrebe i posledicama koje mogu doneti rukovanjem oružja.
Rade Repić, bivši komandir u Posebnim jedinicama policije i stručnjak iz pomenute oblasti, istakao je značaj ovakvog priručnika, gde su obrađena tri pištolja i jedan revolver, domaće proizvodnje.
Studenti Pravnog fakulteta su sa izuzetnim interesovanjem postavljali pitanja autoru knjige, dok je doc. dr Aca Ranđelović želeo da čuje i njihovo mišljenje na ovu temu.

U ime Pravnog fakulteta za privredu i pravosudje, doc.dr Nenad Bingulac i asistenti mrs. Tanja Praštalo, mrs. Marija Sojević i mrs. Maja Subotin, a u saradnji sa Upravom za izvršenje krivičnih sankcija, omogućili su studentima druge godine organizovanu stručnu posetu Okružnom zatvoru u Novom Sadu, sa ciljem da se unapredi i upotpuni teorijska nastava i usvojena znanja iz predmeta Prekršajno pravo.

Pored detaljnog upoznavanja strukture organizovanja i rada ustanova za izvršenje krivičnih sankcija, domaćin, prof. dr Aco Bobić je studente upoznao sa svim značajnim pitanjima koji se odnose konkretno na Okružni zatvor u Novom Sadu. Studenti su imali privilegiju i mogućnost ne samo da posete pojedine objekte u okviru Zatvora, već i da razgovaraju sa licima na izdržavanju kazne i da se na neposredan način uvere o postignutim efektima ove sankcije posmatrano kroz korelaciju sa izvršenim krivičnim delom.

Na osnovu novih saznanja i sagledavanja fragmenta vremena ,,sa druge strane zida" studenti su imali više pitanja koja su detaljno razmotrena i obrazložena od strane prof. dr Ace Bobića u diskusiji neposredno nakon posete.

Osmo po redu takmičenje u besedništvu, pod nazivom „Govori da te vidim ko si“ (Sokrat), održano je u četvrtak, 23. novembra 2017. godine, u amfiteatru Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu. I ove godine publika je pored beseda studenata Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu imala priliku da čuje i besede maturanata koji dolaze iz novosadskih gimnazija: „Isidora Sekulić“, „Jovan Jovanović Zmaj“ i „Laza Kostić“.

U okviru Centra za edukaciju i specijalističke kurseve pri Pravnom fakultetu,10-11.11.2017. godine održan je dvodnevni seminar na temu „Zlostavljanje na radu - Mobing“ u organizaciji doc. dr Sanje Škorić, rukovodioca seminara.

Tokom dva dana seminara, polaznici su upoznati sa osnovnim teorijskim pojmovima u vezi sa za zlostavljanjem na radu i sa praktičnom primenom i postupcima za rešavanje kod poslodavca, pred Agencijom za mirno rešavanje sporova, kao i pred Sudom. Polaznici su kroz predavanja prof. dr Živka Kulića, profesora Radnog prava i dekana Pravnog fakulteta Univerziteta MEGATREND, Olge Vučković Kićanović, arbitra Agencije za mirno rešavanje sporova, Vesne Dušić, sudije Osnovnog suda u Novom Sadu i predsednice radnog odeljenja, dr Bojana Božovića, sudije Osnovnog suda u Novom Sadu, Odeljenja za radne sporove i doc. dr Sanje Škorić, profesora radnog prava na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu imali priliku da se detaljno upoznaju sa pojmom mobinga i načinom rešavanja spornih situacija.
Nakon predavanja, održane su konstruktivne diskusije u kojima su učestvovali i polaznici seminara i time mogli postaviti konkretna pitanja koja su ih zanimala u ovoj oblasti. Zaključci seminara su sledeći - Potreba aktivnije edukacije zaposlenih, poslodavaca, ali i zaposlenih u Nacionalnoj slućžbi za zapošljavanje, kao prvoj stepenici ka izgradnji karijere zaposlenih, te njihov pozitivan stav ka zaštiti prava zaposlenih uopšte. Takođe, utvrđeno je da bi u nekoj budućnosti, ovaj seminar trebao da uključi i predavanje upravo odgovornih u Nacionalnoj službi za zapošljvanje, kao i psihologa i psihijatara koji bi mogli bliže da opišu zdravstvene poremećaje koji mogu nastati kod dugotrajnog zlostavljanja na radu i sl.

V.f. predsednika Višeg suda u Šapcu Miroslav Alimpić održao je 20.11.2017. godine u amfiteatru Pravnog fakulteta, tribinu pod nazivom ,,Stanje u pravosuđu posle uvođenja tužilačke istrage’’. 

Zakonik o krivičnom postupku koji je počeo da se primenjuje pre četiri godine bio je glavna tema tribine. ,,Po starom Zakoniku o krivičnom postupku sud je imao obavezu da utvrdi materijalnu istinu, a sada je to klasični adverzijalni krivični postupak gde stranke dokazuju svoje tvrdnje.’’- ističe Miroslav Alimpić.
Napravljeno je poređenje kontinentalnog i anglosaksonskog prava, gde je gost predavač podelio svoje profesionalno iskustvo kada je sa delegacijom iz Srbije, učestvovao na suđenju gde se primenjivao upravo anglosaksonski tip prava, koji se po mnogo čemu razlikuje od pravnog sistema primenjenog u našoj zemlji. Gospodin Alimpić govorio je o svom radu na suđenju za ratne zločine na Ovčari u Haškom tužilaštvu, gde je radio kao istražni sudija specijalnog Suda.
Kada je reč o priznanju okrivljenog, naše krivično procesno pravo za krivično delo može da napravi sporazum o priznanju što predstavlja pismenu saglasnost volja javnog tužioca, na jednoj strani, i okrivljenog i njegovog branioca, na drugoj strani, kojim okrivljeni svesno i dobrovoljno u potpunosti priznaje jedno ili više krivičnih dela koja se tereti krivičnom prijavom. ,,Ovi sporazumi su za državu i tužilaštvo korisni, jer na taj način može da dobije podatke iznutra, kako je funkcionisalo recimo kriminalno udruženje.’’ – ističe sudija Alimpić.
Na kraju gostujućeg predavanja studenti su postavljali pitanja iz stručnih oblasti, dok je v.f. predsednika Višeg suda u Šapcu, Miroslav Alimpić pozvao studente da prisustvuju na jednom od suđenja u Osnovnom ili Višem sudu u Novom Sadu.

Studenti Pravnog fakulteta prisustvovali su 27.10.2017. godine manifestaciji „Dan otvorenih vrata u novosadskim sudovima“. Prisustvo studenata manifestaciji organizovala je prof. dr Jelena Matijašević-Obradović uz podršku msr Maje Subotin, msr Dijane Borenović i msr Nenada Stefanovića.

U amfiteatru Pravnog fakulteta 30.10.2017. održano je gostujuće predavanje mr Kamenka Kozarskog, predsednika Prekršajnog suda u Novom Sadu i potpredsednika Udruženja sudija prekršajnih sudova u Srbiji, na temu ,,Uloga prekršajnog suda, u novonastalim okolnostima kod promene zakona, na položaj građana’’. 

Predavanje je otvorio prof. dr Milorad Bejatović i ukratko upoznao studente sa predavačem i temom koja se obrađivala tokom predavanja.
Mr Kamenko Kozarski je govorio o izmenama Zakona o prekršajima, koje su dale mogućnost prekršajnim sudovima da raspisuju poternice, odnosno da izdaju naredbu za dovođenje građana koji se ne odazivaju prekšajnim sudovima po pozivu. „Država Srbija je odlučila da građani treba da počnu da poštuju Zakon i njihove obaveze koje proističu iz prekršaja koje su učinili.“- istakao je mr Kamenko Kozarski. Tokom predavanja, istaknute su još neke izmene koje se odnose na rad prekršajnih sudova kao i njihov uticaj na građane.
Studenti su sa velikim interesovanjem pratili predavanje i postavljali pitanja predsedniku Prekršajnog suda u Novom Sadu.

Emeritus prof.dr Kostadin Pušara 06.11.2017. godine održao je predavanje studentima Pravnog fakulteta na temu ,,Budžet, budžetiranje i javne finansije’’.

logo