+381 (0)18/516-310 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me

Javni izvršitelj Danijel Tomašević 22.05.2017. godine održao je predavanje studentima Pravnog fakulteta na temu „Izvršni postupak“.

Tribinu je otvorio prof. dr Milorad Bejatović, prodekan za nastavu na Pravnom fakultetu i ukratko upoznao studente sa predavačem i tematikom koja se obrađivala tokom tribine.
Javni izvršitelj Danijel Tomašević imenovan za područje Višeg i Privrednog suda u Novom Sadu i predsednik organizacione jedinice Komore javnih izvršitelja za područje Vojvodine, tokom predavanja upoznao je studente sa izvršnim postupkom koji predstavlja postupak po kome sudovi sprovode prinudno ostvarenje potraživanja i sprovode obezbeđenje potraživanja. Studenti Pravnog fakulteta imali su priliku da saznaju nešto više o procedurama u izvršnom postupku, strankama koje se pojavljuju u postupku izvršenja, kao i sa različitim vrstama svojine nad kojima može da se sprovede izvršni postupak. Pored toga, studenti su upoznati i sa specifičnostima ovog postupka, problemima koji mogu da se pojave, kao i sa medijacijom u izvršnom postupku i to kroz brojne primere iz prakse o kojima je govorio gostujući predavač Danijel Tomašević.
Studenti su sa velikim interesovanjem učestvovali u tribini i postavljali pitanja g. Danijelu Tomaševiću.

U amfiteatru Pravnog fakulteta, 15.05.2017. godine, gost predavač Dušan Knežević, zamenik tužioca za ratne zločine Republike Srbije, održao je tribinu pod nazivom ,,Tužilac i njegova pozicija u krivičnom postupku''. 

Gospodin Dušan Knežević govorio je o brojnim izazovima i velikim odgovornostima koji stoje pred tužiocom za ratne zločine. Upoznao je studente Pravnog fakulteta sa unutrašnjom organizacijom i efikasnosti rada Tužilaštva. Bilo je reči i o načinu donošenja strategija za istragu i gonjenje ratnih zločinaca. Navedene su i neke od aktivnosti Tužilaštva za ratne zločine, koje su definisane u okviru Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina u Srbiji. Skupština Srbije bira tužioca za ratne zločine, a listu kandidata dostavlja Vlada Srbije, napominje Dušan Knežević, zamenik tužioca za ratne zločine Republike Srbije. Izabran bude onaj kandidat koji dobije većinu glasova od 250 poslanika.
Studenti Pravnog fakulteta su imali priliku da čuju pojedinosti o radu Tužilaštva za ratne zločine i na kraju postave pitanja gospodinu Dušanu Kneževiću.

U amfiteatru Pravnog fakulteta, 08.05.2017. godine, prof. dr Borislav Čejović održao je gostujuće predavanje na temu „Da li Cesare Bekaria polako tone u zaborav?“.

Prof. dr Milorad Bejatović, prodekan za nastavu na Pravnom fakultetu, otvorio je tribinu sa rečima da prisutni studenti i profesori imaju priliku da postave pitanja gospodinu prof. dr Borislavu Čejoviću, ekspertu iz oblasti krivičnog prava, sa praksom dugom 50 godina.
Prof. dr Borislav Čejović je na duhovit način počeo svoje predavanje anegodotom, gde opisuje položaj i život jednog studenta aludirajući na sebe u vreme studiranja, i preživljavanje za vreme školovanja kada nije imao novca kao ni njegovi roditelji. Nastavio je svoje zapažanje da danas ipak razmišlja o drugim temama, a jedna od njih je i starenje, koje kako napominje, počinje onda kada čovek prestane da se raduje, naglasivši da kada je dobio poziv da održi gostujuće predavanje studentima Pravnog fakulteta, je osetio radovanje i zadovoljstvo.
Prof. dr Borislav Čejović se pomalo kritički osvrnuo na temu Krivičnog zakonika u našoj zemlji sa podatkom da je 2015. godine, Narodna Skupština Republike Srbije donela 344 zakona, i da zbog čestih izmena i dopuna zakona postoji problem u primeni. ,,Svaka kazna ima generalnu prevenciju’’ napominje profesor Čejović i nastavlja, da se situacija pogoršala kada se govori o današnjim povratnicima, odnosno osobama koje su već izvršile krivično delo. Danas, govoreći u procentima, povratnici čine od 6o do 80 procenata a nekada je ta brojka iznosila maksimalno 18 procenata od ukupnog broja. Za vreme interaktivne nastave, reč su imali i prisutni profesori na Pravnom fakultetu, gde su dali svoje mišljenje na temu tribine, izrazivši slaganje sa gostom predavačem, između ostalog, i da je teret dokazivanja na tužiocu. U amfiteatru Pravnog fakulteta, čulo se postavljeno pitanje prof. dr Borislavu Čejoviću o kažnjavanju i kaznama specifično za antilibidalni tretman, gde je profesor odgovorio da je tema prilično bizarna. Tema je bila i smrtna kazna, gde gost predavač nije dao konkretan odgovor da li je odobrava ili ne, a što se tiče uopšte strogog kažnjavanja, mišljenja je da danas nakon dugogodišnje prakse ipak ne zna da odgovori, da li je ono i suštinski delotvorno, onako kako je to zamišljeno da bude. Pokušalo se odgonetnuti, zašto je u Republici Srbiji zabeležen porast kriminala.
Na kraju predavanja profesori, asistenti i studenti izrazili su čast i zadovljstvo što su imali priliku da prisustvuju i učestvuju u debati sa ekspertom iz oblasti krivičnog prava, prof. dr Borislavom Čejovićem, koji je u svojoj završnoj reči pozdravio prisutne i poklonio svoje dve stručne knjige biblioteci Fakulteta.

U amfiteatru Pravnog fakulteta 24.04.2017. godine, emeritus prof. dr Kostadin Pušara održao je gostujuće predavanje na temu „Nove paradigme jugoistočne Evrope na putu za EU“. 

Prof. dr Kostadin Pušara doktorirao je na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, a u zvanje redovnog profesora biran je 1999. godine. Titulom Emeritus koju je stekao na Univerzitetu za mir Ujedinjenih nacija upotpunjuje svoju profesorsku karijeru od 2008. godine. Radio je u vladi Republike Srbije kao stručni saradnik za spoljnotrgovinske bilanse, na Fakultetu Tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu u svojstvu redovnog profesora a između ostalog i kao generalani sekretar Saveznog ministarstva za finansije SRJ. Prof. dr Kostadin Pušara je gostujući profesor na nkeoliko međunarodnih univerziteta i predsednik je Društva lobista Crne Gore i član Borda evropskih lobista u Briselu.
Prof. dr Kostadin Pušara, studentima koji su prisustvovali tribi govorio je o potpuno novom konceptu koji se primenjuje u svetu ekonomske i pravne doktrine, zatim o dva goruća problema koja su između ostalog obeležila 21. vek, a to su problem hrane i vode. Izneo je zanimljiv podatak o sprovedenoj anketi u Kembridžu gde je postavljeno pitanje o izjašnjavanju mišljenja na temu nestašice hrane i vode u ostalim delovima sveta. Odgovor je ležao u Africi, gde u pojedinim delovima ovog kontinenta ljudi ne znaju šta znači konstantna dostupnost sveže vode i hrane. Kada se anketa sprovodila u Istočnoj Evropi, dobijen je zaključak da ispitanici nisu imali vlastito mišljenje na ovu temu. Rezultat ankete i pokretanje ove teme je kako prof. dr Pušara navodi, katastrofalan jer ljudi iz razvijenih delova sveta nemaju svest o pokretanju rešavanja ovog problema.
Ono što je posebno zanimalo studente Pravnog fakulteta, bila je tema Bolonjske deklaracije o kojoj je govorio profesor Pušara, kada je istakao da nije pobornik ovog kako ističe, nametnutog sistema u obrazovanju, jer po njegovom zapažanju pruža nepotpuno znanje nakon završetka fakultetskog obrazovanja. Takođe, bilo je reči i o globalizaciji, suverenitetu Republike Srbije i da li ga ona ima, kao i postavljanju paralele na tu temi između Bosne i Hercegovine i Ukrajine. Navodi da je zemlja u kojoj živimo u velikoj meri zanimljiva globalnom svetu kao takvom, zbog raspoloživih resursa koji nisu iskorišćeni, gde navodi kao primer Hidroelektranu Đerdap i izvor električne energije.
Na kraju predavanja prof. dr Kostadin Pušara uputio je preporuku studentima Pravnog fakulteta da odvoje malo vremena i pročitaju sjajno delo autorke Noreena Hertz ,,Tiha Revolucija'' i delo ,,Kapital u 21. Veku'', autora Thomas Piketty.

OBAVEŠTENjE

20.04.2017.godine Novosti

Prema čl. 5. Pravilnika o sprovođenju izbora za članove Studentskog parlamenta Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, na osnovu odluke Dekana, raspisuju se:

IZBORI ZA ČLANOVE STUDENTSKOG PARLAMENTA


Pravo da bira i bude biran za člana Studentskog parlamenta ima svaki redovan student osnovnih studija.
Studentski parlament ima 12 članova. Studentski parlament je sastavljen od dvanaest članova i to po tri predstavnika sa svake godine studija.
U slučaju da bude nedovoljno prijavljenih kandidata sa neke godine studija, njihovo mesto zauzimaju studenti sa drugih godina studija.
U slučaju nedovoljno prijavljenih kandidata za izbore, za članove Studentskog parlamenta, Parlament će brojati onoliko članova koliko bude prijavljenih kandidata.
Rok za podnošenje kandidatura za članove Studentskog parlamenta je 27. april 2017. godine. Kandidaturu možete preuzeti ovde ili u Marketing službi Fakulteta, gde se iste i podnose u navedenom roku.
Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, možete se obratiti na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

Na Pravnom fakultetu 12.04.2017. godine održana je konferencija za predstavnike medija na kojoj je predstavljen prvi ciklus edukacije za sudske veštake „Pravna obuka sudskih veštaka“ koja će početi sa realizacijom 22.04.2017. godine.

U svrhu unapređenje rada sudskih veštaka u Republici Srbiji, kao i njihove kontinurane edukacije, na nov način i u skladu sa preporukama EU, Sindikat sudskih veštaka Srbije i Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu formirali su obrazovne - trening centre u Novom Sadu, Subotici i Šapcu. Osnovni ciklus „Pravna obuka sudskih veštaka“ je namenjen sudskim veštacima svih profila, jer je usmeren na produbljivanje njihovih znanja iz oblasti prava.
Povodom najave početka prvog ciklusa, g. Nikola Dragović predsednik Sindikata sudskih veštaka Republike Srbije istakao je da jedan od osnovnih ciljeva Sindikata edukacija i unapređenje položaja sudskih veštaka u Srbiji. „U brojnim razgovorima koje smo vodili sa sudijama, tužiocima, advokatima i naravno samim sudskim veštacima, došli smo do zaključka da se ekspertsko znanje veštaka ne dovodi u pitanje, međutim uočili smo da postoji potreba za pravnim znanjima kako se sami nalazi i mišljenja sudskih veštaka ne bi dovodili u pitanje. Cilj osnovnog ciklusa edukacije pod nazivom „Pravna obuka sudskih veštaka“ jeste da omogući sudskim veštacima da unaprede rad profesije kojoj pripadaju, čime će stvoriti i uslove za povoljnije rešavanje statusnih i materijalnih pitanja sudskih veštaka.“- izjavio je g. Dragović.
Prof. dr Miloš Marković, direktor Centra za edukaciju i specijalističke kurseve pri Pravnom fakultetu i vanredni profesor na krivičnopravnoj katedri naglasio je Fakultet prepoznao značaj ovakvog vida edukacije sudskih veštaka i samog projekta koji će se nakon realizacije prvog ciklusa svakako nastaviti. „Jedan od posebno značajnih segmenata ovog obrazovanja je sticanje i produbljivanje znanja pravne prirode, to jest znanja u vezi sa poznavanjem zakona, sudske procedure, primenom novih propisa, kao i funkcionisanjem sistema pravosuđa uopšte. Cilj obuke je, ne samo osnovna edukacija polaznika, već i omogućavanje svim učesnicima da se upoznaju sa pravnim i organizacionim problemima u oblasti obavljanja veštačenja identifikovanih u praksi.“ – istakao je prof. dr Miloš Marković.
Prvi ciklus edukacije pod nazivom “Pravna obuka sudskih veštaka” će se ralizovati u periodu od 22. aprila do 27. maja 2017. godine, na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe. U realizaciji edukacije će pored profesora Pravnog fakulteta, učestovati i sudije Osnovnog, Višeg i Apelacionog suda,kao i Prekršajnog i Privrednog suda,a tokom šest nedelja koliko traje obuka, polaznici će pored teorijske nastave imati i praksu u navedenim sudovima, te će učešćem u obuci i biti u prilici da se upoznaju sa pravnim, organizacionim i praktičnim problemima obavljanja veštačenja.

Studenti Pravnog fakulteta, 05.04.2017. godine posetili su Opštinsku upravu opštine Bačka Palanka i Policijsku stanicu, Bačka Palanka u organizaciji doc. dr Borislava Bojića i saradnice u marketingu m.sc. Dijane Borenović.

U amfiteatru Pravnog fakulteta 03.04.2017. godine, gost predavač Kalman Štanjo, advokat u Novom Sadu održao je tribinu pod nazivom ,,Pravna praksa u Srbiji’’.

Tribinu je otvorio prof. dr Milorad Bejatović, prodekan za nastavu na Pravnom fakultetu rečima da studenti imaju priliku da čuju pojedinosti o praksi u pravosuđu sa mogućnošću da postave pitanja i kroz interaktivnu nastavu kakva je ova sa advokatom Kalman Štanjom, razumeju suštinu materije koju izučavaju na Fakultetu.

logo